Luty Koliberków

Mimo iż luty jest krótkim miesiącem, pełen był wydarzeń i ciekawych zajęć. Podczas Dnia Bezpiecznego Internetu nasze przedszkole podjęło zadania związane z projektem edukacyjnym „Necio.pl.” Zadania jakie miały wykonać przedszkolaki tego dnia, uświadomiły jakie korzyści a także zagrożenia niesie za sobą Internet. W ramach akcji Kolibry zostały zapoznane z podstawowymi zasadami bezpiecznego korzystania z nowych technologii poprzez bajki z serii ” Necio.pl„, które obejrzały z dużym zainteresowaniem. Film poprzedzony został pogadanką nt. Internetu z naciskiem na bezpieczeństwo w sieci. Podsumowaniem akcji był własnoręcznie wykonany przez wszystkie grupy  Robot Necio– bohater dnia, którego można było podziwiać w holu naszego przedszkola.

W domu, przedszkolu ale również podczas używania smartfonów dzieci mogą spotkać sytuacje które ich wystraszą, zadziwią, zaciekawią lub zasmucą. Czasem ktoś może poprosić, aby nie mówić o tym rodzicom..  Podkreślaliśmy dzieciom aby zawsze zgłaszać taką sytuacje zaufanej osobie- mamie, tacie, dziadkom albo paniom w przedszkolu. Urządzenia ekranowe i dostęp do Internetu mimo zagrożeń  dają również  wiele możliwości : komunikacji, edukacji, dostępu do informacji czy rozrywki dlatego ważne aby od najmłodszych lat pokazywać najmłodszym jak mądrze ze wszystkich dóbr technologii korzystać.

Poznajemy coraz więcej liter, którymi Koliberki są w większości zainteresowane. Przygotowujemy się w ten sposób do nauki czytania i pisania. Rozpoznajemy litery, odczytujemy krótkie wyrazy, bawimy się literami. Na skutek spontanicznych odkryć Koliberków  nauka poprzez zabawę przynosi najwięcej radości. Zainteresowanie pisaniem jest również coraz większe, dlatego kreślimy znaki literopodobne podejmując również próby pisania liter. Cały proces zdobywania umiejętności czytania i pisania powinien opierać się na rozwijaniu zainteresowania słowem i korzystania z książki jako źródła informacji. Każdego dnia czytamy książki co również sprzyja wyciszeniu.

Odnosząc się do doświadczeń dzieci a także informacji wyszukanych w książkach i Internecie utrwalaliśmy informacje na temat kotów, sposobów ich żywienia, gatunków a także odpowiedzialności za nie  przy okazji ich święta Dnia Kota. Nasi goście z Urzędu Miasta Poznania a także leśniczy przeprowadzili ciekawe warsztaty przyrodnicze dotyczące leśnych zwierząt. Opowiadali jak unikać zagrożeń ze strony dzików które coraz częściej wychodzą do ludzi z naturalnego środowiska a także powiększali zasób wiedzy dzieci na temat zwierząt żyjących w lasach. Dzięki temu Koliberki kształtowały poczucie empatii i odpowiedzialności za zwierzęta. Kolibry uczestniczyły w wielu zabawach ruchowych w tym takich których celem było zobrazowanie sposobu poruszania się  wybranych zwierząt, rozwiązywały zagadki słuchowe oparte na ich odgłosach.