DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

La la la, 
La la la,
Nasza Pani święto ma! 

Tak śpiewały wszystkie przedszkolaki z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W tym wyjątkowym dniu swoje święto obchodzili wszyscy pracownicy Fabryki Fantazji.
Pracownicy przedszkola i wszystkie dzieci spotkały się, by wziąć udział w programie artystycznym przygotowanym specjalnie z tej okazji. Mali aktorzy podziękowali w tym dniu swoim paniom i  wszystkim pracownikom przedszkola za uśmiech, życzliwość i trud włożony w ich wychowanie, za opiekę, dobre rady, czyste sale, wszelkie naprawy oraz smaczne posiłki. 
Słowa tych podziękowań zawarte były w wierszach, piosenkach i tańcach, przygotowanych przez dzieci z grupy Papugi pod kierunkiem pani Katarzyny Wiśniewskiej – Pacan i pani Małgorzaty Szymkowiak. Za ciekawy i udany  występ przedszkolaki zostały nagrodzone gromkimi brawami.