Podsumowanie I półrocza PAND

Praca wychowawczo – dydaktyczna w I półroczu w grupie Pand obejmowała realizację treści zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego z uwzględnieniem zadań  oraz treści zawartych w programie  Strefa przedszkola” Mac Edukacja. Głównym celem pracy wychowawczo-dydaktycznej było wspomaganie, ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami oraz wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci, zmierzające do...

Luty w Papugach

Luty rozpoczęliśmy od rozmów o zawodach. Poznaliśmy zawody, które były potrzebne w przeszłości oraz te które są obecnie. Zabawa w memory pomogła nam je utrwalić. Rozwiązywaliśmy zagadki tematyczne, bawiliśmy się w zawody wykorzystując rekwizyty. Każdy z nas opowiadał i pracy swoich rodziców.  Poznaliśmy historię powstania telefonu, aparatu. Każdy z nas...

PODSUMOWANIE PRACY W I PÓŁROCZU TYGRYSKI

Grupa „Tygryski” liczy 27 dzieci : 19 dziewczynek i 8 chłopców. Praca wychowawczo– dydaktyczna prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego i obejmuje treści zawarte w programie wychowania przedszkolnego Program wychowania przedszkolnego. Nasze przedszkole. Prowadziłyśmy wiele zabaw i zajęć mających na celu integrowanie dzieci, ucząc współdziałania, współodpowiedzialności, doprowadzania...

Podsumowanie pracy wychowawczo – dydaktycznej DELFINÓW I półrocze

Dzieci chętnie uczęszczają do przedszkola, są pogodne, otwarte, ciekawe  i aktywne zarówno  podczas zabaw,  jak i zajęć dydaktycznych.  Wszyscy  bardzo lubią różnego rodzaju gry i zabawy ruchowe, organizowane  w sali przedszkolnej,  jak i na placu zabaw. Do ulubionych  należą również zabawy rytmiczne, taneczne przy muzyce. Dzieci chętnie uczą się zasad zgodnego...