REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Poznania

Uchwała Nr LXXVIII/1417/VIII/2023 z dnia 23.01.2023 r.

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

odbędzie się w dniach od 20 marca do 05 kwietnia 2024r.

Informacje dotyczące kryteriów i szczegółowy terminarz postępowania rekrutacyjnego zawarte są w poniższych dokumentach:Uchwała Nr LXXVIII/1417/VIII/2023 z dnia 23.01.2023 r.

Zarządzenie Nr 66/2024/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 26 stycznia 2024r.

Dokumenty dotyczące rekrutacji znajdują się na stronie internetowej  https://nabor.pcss.pl/poznan/przedszkole/dokumenty  

 

Procedura zapisu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej:

W celu zapisania dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej możecie Państwo, jako Rodzice/opiekunowie prawni skorzystać z dwóch form zapisu:

  1. poprzez system – wypełniając wniosek w elektronicznym systemie NABÓR

http://www.nabor.pcss.pl/poznan/przedszkole/

 

– drukując i podpisując wypełniony wniosek,

– podpisany wniosek wraz z dokumentami poświadczającymi spełnianie kryteriów można złożyć:

a/ w formie papierowej w placówce pierwszego wyboru

lub

b/ zeskanowane dokumenty przesłać z wykorzystaniem systemu NABÓR.

Szczegółową informację w tym zakresie znajdziecie Państwo w Instrukcji w zakresie składania dokumentów z wykorzystaniem systemu NABÓR, zamieszczonej na stronie:

http://www.nabor.pcss.pl/poznan/przedszkole/

 

lub

  1. poprzez wypełnienie papierowego wniosku odręcznie i po podpisaniu złożenie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów rekrutacyjnych w przedszkolu /szkole podstawowej pierwszego wyboru. (Informacje zawarte we wniosku wprowadza wówczas do systemu placówka pierwszego wyboru).

Wykorzystanie elektronicznego zapisu umożliwi także potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do placówki poprzez system NABÓR za pomocą indywidualnego konta.

 

Szczegółową informację w tym zakresie znajdą Państwo w Instrukcji elektronicznego potwierdzenia woli przyjęcia, zamieszczonej na stronie:

http://www.nabor.pcss.pl/poznan/przedszkole/