IDS P – informacja dla rodziców

W naszym przedszkolu Pan Michał – Psycholog podczas swojej pracy wykorzystuje IDS P, czyli SKALE INTELIGENCJI I ROZWOJU DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM.

IDS-P pozwalają na wielowymiarową ocenę funkcjonowania dzieci w wieku od 3-5 lat. Materiał składa się z 18 testów badających sześć różnych sfer rozwoju dziecka, takich jak: zdolności poznawcze, umiejętności psychomotoryczne, kompetencje społeczno-emocjonalne, matematyka, Język i motywacja.

Możliwości analizy i interpretacji, jakie daje IDS-P, pozwalają na wykorzystanie go m.in. do oceny poziomu inteligencji, do określenia mocnych i słabych stron dziecka (na przykład w związku z planowaniem oddziaływań reedukacyjnych i wychowawczych) czy do wskazania dzieci najbardziej zdolnych o dużych możliwościach intelektualnych. Wszystkie wskazówki i spostrzeżenia psychologa po wykonanym teście to dla naszych nauczycieli cenna wiedza, która pozwala na indywidualne dobranie metod oraz form nauczania dla naszych przedszkolaków.