Witamy w grupie „Delfinów’” to najstarsza grupa.

„Jestem starszakiem” – dla dziecka to brzmi dumnie. Czuje się już duże, przeszło właśnie do najstarszej grupy.

Dlatego my jako placówka zapewnimy dobry czas w przedszkolu,                    czas z wychowawczyniami.

Na słowo C Z A S składają się litery symbolizujące ważne potrzeby dziecka.

C – jak cierpliwość

Z – jak zachwyt okazywany dziecku

A – jak akceptacja

S – jak szacunek dla dziecka

TRENING PRZED SZKOLNYM OBOWIĄZKIEM

Na intensywną naukę przyjdzie czas dopiero w pierwszej klasie, ale teraz drogi Rodzicu:

  • Postaraj się, by starszak nie opuszczał zajęć bez wyraźnego powodu.

Dzieci w zerówce, także przedszkolnej, objęte są ustawowym obowiązkiem szkolnym.

  • Współpracuj z przedszkolem.

Chodź na zebrania organizowane dla rodziców. Regularnie dowiaduj się  u wychowawczyń o postępach dziecka. W listopadzie i maju będzie przeprowadzona diagnoza.

  • Nie bagatelizuj sugestii logopedy, pedagoga czy psychologa przedszkolnego.

Wspieraj dziecko w wykonywaniu zaleconych ćwiczeń.

  • Pomóż starszakowi przygotować się do zajęć.

W zerówce nie ma jeszcze prac domowych. Czasem jednak panie proszą, aby dziecko przyniosła na konkretny dzień np. kasztany – dopilnuj, aby    

o tym nie zapomniało.