Co się wydarzyło w maju u Tygrysków

Pierwszy tydzień maja rozmawialiśmy o muzyce. Słuchaliśmy piosenek w wykonaniu nauczyciela. Śpiewaliśmy piosenki razem z nauczycielem oraz indywidualnie. Odbyło się wiele zajęć z zakresu wyrażania muzyki ruchem. Uczestniczyliśmy w zabawach rytmicznych i ruchowych. Uczyliśmy się reagowania na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowaniu. Łączyliśmy ruch z muzyką poprzez rytmiczne poruszanie się przy muzyce. Poznawaliśmy nazwy, wygląd i brzmienie instrumentów perkusyjnych. Próbowaliśmy grać na tych instrumentach. Stworzyliśmy własną małą orkiestrę.

 W następnym tygodniu rozmawialiśmy o łące wiosną. Dzieci oglądały kwitnące rośliny, zwracaliśmy uwagę na piękno kwiatów i krzewów. Poznawaliśmy warunki niezbędne do rozwoju roślin. Określaliśmy znaczenie barwy ochronnej w życiu zwierząt. Poznawaliśmy nazwy zwierząt zamieszkujących łąkę. Dowiedzieliśmy się co to jest łąka, jak wygląda. Dzieci dowiedziały się skąd się bierze miód. Poznały poszczególne etapy powstawania miodu, a także wykorzystania miodu w celach zdrowotnych. Śpiewaliśmy wiele piosenek o łące, pszczółkach, żabkach, bocianie.

W maju oczywiście nie mogło zabraknąć tematu związanego z rodzicami. Rozmawialiśmy o swoich rodzicach, podawaliśmy ich imiona, opisywaliśmy wygląd oraz wypowiadaliśmy się dlaczego rodzice są tacy kochani. Od jakiegoś czasu uczymy się wierszy i piosenek o mamie i tacie. Niedługo zaprosimy naszych rodziców na występ artystyczny.