NARODOWE CZYTANIE „NAD NIEMNEM”

Narodowe Czytanie 2023. Baner

Przedszkolaki z Fabryki Fantazji wraz z uczniami klasy 7b Szkoły Podstawowej nr 80 w Poznaniu wzięły udział w dwunastej edycji Narodowego Czytania. Tegoroczną lekturą ogólnopolskiego święta czytelnictwa było „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej – jeden z najważniejszych utworów literatury polskiej, podejmujący tematykę Powstania Styczniowego. Mimo trudnej tematyki, dzieci wysłuchały fragmentu czytanego przez uczniów, wykonały pracę plastyczną i zabawiły się w opowieść ruchową „Puszcza Jana i Cecylii”.

Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Celem akcji jest propagowanie czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o czystość języka polskiego i wzmacnianie narodowej tożsamości.